Wat is Bureau Beeldvisie?

Bureau Beeldvisie wordt geleid door Sandy van Eijsden en is een erkend trainingsbureau voor LEREN LEREN Methode®, Beeld en Brein® trainingen, Coaching bij autisme (in het onderwijs), beelddenkonderzoeken, Faalangstreductietraining en trainingen voor omgang met ADHD en Leer- en Motivatieproblemen.

Sandy werkte binnen diverse functies jaren als pedagoog in de begeleiding van kinderen.
Vanaf het moment dat zij in haar eigen omgeving werd geconfronteerd met hoogbegaafdheid en beelddenken en constateerde dat hierdoor vaak een discrepantie kan optreden tussen intellectuele en sociale vaardigheden van het kind op school en thuis is zij zich gaan specialiseren op het gebied van beelddenken, kinderen met leerproblemen, ADHD, faalangst en hoogbegaafdheid.

Binnen haar eigen onderwijs begeleidinspraktijk heeft zij inmiddels jarenlange ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met (leer)problemen.
Omdat (leer)problemen geregeld voortkomen uit een breed spectrum van aanwijsbare, maar vaak ook minder aanwijsbare factoren heeft Sandy zich als pedagoog niet alleen verdiept, maar ook verbreed in een scala van ondersteunende werkgebieden. Hierdoor kan ondersteuning worden geboden binnen een breed gebied van elkaar overlappende, maar zeker ook elkaar vaak versterkende (leer)problemen.

Inmiddels is Sandy met Bureau beeldvisie buiten erkend Beeld en Brein® trainingsbureau uitgegroeid tot een breed georiënteerd onderwijsbegeleidingsbureau.

 

Inhoudsopgave

Via haar onderwijsbegeleiding geeft Sandy diverse gespecialiseerde trainingen*, zoals LEREN LEREN Methode, Beeld en Brein®Basis, Jeugd, HuLP, STERKerSTAAN® met faalangst en STERKerSTAAN® met ADHD.
Bovendien leidde zij de projectgroep Smart Kids In Project (SKIP) voor hoogbegaafde kinderen.

De trainingen worden in de meeste gevallen individueel en daardoor met maatwerk gegeven. In overleg is het echter ook mogelijk de trainingen in groepen te geven. Desgewenst kunnen deze trainingen ook op locatie worden gegeven.

Verder is Sandy gediplomeerd hoogbegaafdheidsdeskundige, oplossingsgericht therapeute, cognitieve gedragstherapeute en is gediplomeerd autisme coach (in het onderwijs).

Voor Bureau Beeldvisie staat het welbevinden van het kind centraal. De kwaliteiten van het kind dat vanuit een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en leergierigheid deelneemt aan het leerproces, zullen veel beter tot uiting komen dan dat van een kind dat zich niet begrepen, ondersteund of erkend voelt. De leeromgeving en de wijze waarop tegemoet wordt gekomen aan de leerbehoefte c.q. leerstrategie in samenhang met bijvoorbeeld beelddenken, hoogbegaafdheid, ADHD en of faalangst van het kind zijn hierbij van ongekend belang. Vanuit deze visie worden dan ook kinderen door Bureau Beeldvisie binnen het regulier onderwijs ondersteund.

|

Ondersteuning binnen regulier onderwijs

Het regulier onderwijs is de afgelopen decennia steeds taliger en minder gedifferentieerd geworden. Het heeft zich inmiddels gevormd tot een onderwijssysteem welke sterk is toegespitst op “de grote gemiddelde groep” waarbinnen de lesstof volgens vaste patronen en op een voor iedereen dezelfde manier wordt aangeboden. Gelukkig werkt dit systeem voor verreweg de meeste kinderen goed en ondervindt deze grote groep weinig tot geen problemen in hun educatieve en sociaal emotionele ontwikkeling.
Maar helaas gaat het voor een andere (groeiende) groep kinderen niet altijd even voortvarend. Kinderen die al op jonge leeftijd uitkeken naar school en zich in hun baby- en peuterjaren als zeer pientere en vrolijke kinderen ontwikkelden, veranderden na enige tijd in kinderen die zich niet meer prettig voelden binnen de school. School werd zelfs niet meer als leuk, maar als vervelend ervaren en het kind dreigde als gevolg hiervan (ver) beneden zijn niveau te gaan presteren.
“Het zit er wel in maar komt er niet (meer) uit”
Dit is jammer, want onze samenleving en kenniseconomie heeft dringend behoefte aan creatieve en intelligente personen. Mensen die vanuit hun eigen brede en creatieve blik op soms “holistische” wijze geheel nieuwe oplossingen kunnen vinden voor bijvoorbeeld vastgeroeste systemen en of problemen binnen onze samenleving.

|

Anders denken, anders leren

Anders denken, anders leren en gebruik maken van verschillende talenten: haal eruit wat erin zit (ability tracking)

Bureau Beeldvisie geeft kinderen via trainingen inzicht en bevestiging in hun manier van denken en lesstofverwerking. Werken vanuit je eigen mogelijkheden vermindert faalangst en vergroot het zelfvertrouwen en daarmee de leerprestaties. Begrijpen dat jij anders denkt, dat er veel mensen zijn die net zo denken als jij en vanuit dit inzicht en zelfvertrouwen een vertaalslag kunnen maken naar het huidige (talige) onderwijs en jouw creatieve brein. Inzicht in de werking van jouw hersenen en gebruik maken van jouw sterke kanten. Jij wordt de bestuurder van jouw eigen brein. (hoe kun je een auto gebruiken als je niet weet hoe hij werkt).

Zo wordt leren voor jou weer leuk en interessant, krijg jij meer en meer zelfvertrouwen en durf jij je zelf weer te zijn.

Zo wordt leren voor jou weer leuk en interessant, krijg jij meer en meer zelfvertrouwen en durf jij je zelf weer te zijn. Gewoon omdat je weet “ik kan het” maar dan wel “op mijn manier” door het te “vertalen naar mijn manier”
(o.a. trainingen Beeld en Brein®)
Bureau Beeldvisie geeft die kinderen steun, die door het ontbreken van tijd, geld en kennis binnen het huidige onderwijssysteem, niet worden herkend, erkend en begeleid zoals dat zou moeten . Ouders/verzorgers en of leerkrachten zijn er soms van overtuigd , dat het kind beter moet kunnen, maar het gewoon niet meer laat zien, of het alleen nog in andere situaties laat zien. (“zag de leerkracht dit maar eens” of “thuis doet hij/zij wel gewoon deze opdrachten en zelfs moeilijker” of “thuis leest hij/zij gewoon de ondertiteling en op school maar Avi …” of “als ik het op deze manier uitleg snapt hij/zij het wel”) Wordt de lesstof voor het kind wel op de juiste wijze overgedragen c.q. door hem/haar juist ontvangen en verwerkt ? Ook hiernaar wordt binnen de trainingen gekeken en kind en ouder(s) krijgen hiervoor diverse handvatten aangereikt, waarna eventueel ook adviesgesprekken met de leerkracht(en) of interne begeleider(s) van de school kunnen worden gevoerd.

|

Delen van kennis in onderwijs en jeugdzorg

Naast het aanbieden van diverse trainingen, ondersteuning en advisering wil Bureau Beeldvisie u als bezoeker van deze site kennis laten maken met een breed spectrum aan informatie die voor handen is wat betreft beelddenken, hoogbegaafdheid, leerproblemen, ADHD en faalangst etc. Ook wil Bureaubeeldvisie uw aandacht vestigen op eventuele gevolgen van het niet herkennen en erkennen van kinderen die binnen de huidige onderwijsmethodes dreigen af te haken en of niet tot hun recht komen. Kortom het kind begeleiden in zijn leerproces op de wijze waarin het voor het kind het beste werkt, door onderwijs differentiatie en aanpassen van de lesstof c.q. leermethode waarop het voor het kind het beste werkt en motiverend is.
(Ability tracking)

Ieder kind heeft volgens de wet recht op voor hem/haar “passend onderwijs”. Via deze site wil Bureau Beeldvisie allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het onderwijs handvatten aanreiken om te komen tot een voor het kind zo gunstig mogelijke onderwijsmethode. Kortom: het kind begeleiden, zodat het weer met plezier gaat leren en zijn maximale mogelijkheden weet te benutten.

 Bureaubeeldvisie is aangesloten bij de volgende instellingen :


agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

  • AGB code: 41411587
  • SKJ nr : 140017915
  • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode