Praktische informatie traject

Ben je geïnteresseerd in het aanbod van Bureau Beeldvisie? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan besproken worden waar je naar op zoek bent en kan bekeken worden op welke wijze Bureau Beeldvisie hierin kan voorzien.

Indien de keuze wordt gemaakt een traject bij Bureau Beeldvisie op te starten zal een intakegesprek worden gepland. Tijdens dit gesprek zullen je diverse vragen worden gesteld om een duidelijk beeld te krijgen van jouw hulpvragen. Ook zullen de benodigde formulieren worden ingevuld.

De eerste paar begeleidingsgesprekken zullen erop gericht zijn een duidelijk beeld van jouw of jouw zoon/dochter te vormen. Er zullen diverse methodieken worden gebruikt om te bekijken wat het beste aansluit.

Aan de hand van de verkregen informatie in het intakegesprek en de eerste begeleidingsmomenten wordt een voorlopig begeleidingsplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat de leerdoelen/hulpvragen zijn en hoe hieraan gewerkt zal worden. Dit voorlopige plan wordt met de cliënt, of met zijn/haar ouders besproken en indien nodig aangepast. Na goedkeuring wordt het plan definitief gemaakt en uiteraard ten uitvoering gebracht.

Wanneer en hoe vaak de begeleiding plaats vindt wordt uiteraard van te voren besproken en hangt af van de hulpvraag/hulpvragen en de eventuele indicatie. Bij voorkeur zullen de begeleidingsmomenten op vaste dagen en tijdstippen plaatsvinden. Bij speciale of onvoorziene omstandigheden of in situaties waarbij acuut begeleiding nodig is kan hier natuurlijk van worden afgeweken.

Er worden regelmatig evaluatiemomenten gepland om de voortgang en eventuele nieuwe hulpvragen te bespreken. Dit zal worden opgenomen in het begeleidingsplan.


agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

  • AGB code: 41411587
  • SKJ nr : 140017915
  • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode