Visie onderwijs

Maar helaas gaat het voor een andere (groeiende) groep kinderen niet altijd even voortvarend. Kinderen die al op jonge leeftijd uitkeken naar school en zich in hun baby- en peuterjaren als zeer pientere en vrolijke kinderen ontwikkelden, veranderden na enige tijd in kinderen die zich niet meer prettig voelden binnen de school. School werd zelfs niet meer als leuk, maar als vervelend ervaren en het kind dreigde als gevolg hiervan (ver) beneden zijn niveau te gaan presteren.
“Het zit er wel in maar komt er niet (meer) uit”
Dit is jammer, want onze samenleving en kenniseconomie heeft dringend behoefte aan creatieve en intelligente personen. Mensen die vanuit hun eigen brede en creatieve blik op soms “holistische” wijze geheel nieuwe oplossingen kunnen vinden voor bijvoorbeeld vastgeroeste systemen en of problemen binnen onze samenleving.

Anders denken, anders leren en gebruik maken van verschillende talenten: haal eruit wat erin zit (ability tracking)

Bureau Beeldvisie geeft die kinderen steun, die door het ontbreken van tijd, geld en kennis binnen het huidige onderwijssysteem, niet worden herkend, erkend en begeleid zoals dat zou moeten . Ouders/verzorgers en of leerkrachten zijn er soms van overtuigd , dat het kind beter moet kunnen, maar het gewoon niet meer laat zien, of het alleen nog in andere situaties laat zien. (“zag de leerkracht dit maar eens” of “thuis doet hij/zij wel gewoon deze opdrachten en zelfs moeilijker” of “thuis leest hij/zij gewoon de ondertiteling en op school maar Avi …” of “als ik het op deze manier uitleg snapt hij/zij het wel”) Wordt de lesstof voor het kind wel op de juiste wijze overgedragen c.q. door hem/haar juist ontvangen en verwerkt ? Kortom het kind begeleiden in zijn leerproces op de wijze waarin het voor het kind het beste werkt, door onderwijs differentiatie en aanpassen van de lesstof c.q. leermethode waarop het voor het kind het beste werkt en motiverend is. Ieder kind heeft volgens de wet recht op voor hem/haar passend onderwijs. Kortom een kind begeleiden zodat het weer met plezier gaat leren en zijn maximale mogelijkheden weet te benutten.


agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

  • AGB code: 41411587
  • SKJ nr : 140017915
  • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode