Onderwijsgeschillen

In de leerplichtwet, wet primair onderwijs en ook de schoolgids van de school staat onder andere omschreven hoe het onderwijs dient te worden ingericht en waaraan scholen, het onderwijs en besturen moeten voldoen. De wet primair onderwijs schrijft onder andere verder dat een kind een ononderbroken ontwikkeling moet kunnen doormaken.

Mochten er meningsverschillen en/of andere klachten zijn over het geboden onderwijs en/of (extra) ondersteuning van je kind dan beschikt de school over een eigen procedure om deze klachten in behandeling te nemen. Zo beschikt iedere school over een klachtenprocedure en eventuele vertrouwenspersoon. Indien je van mening bent dat je klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, er geen uitzicht is op een passende oplossing of betere begeleiding van je kind of je klacht naar jouw mening niet serieus wordt genomen, dan kun je overwegen je klacht(en) voor te leggen aan de onderwijs geschillen commissie.

Of dit uiteindelijk tot een dialoog en/of verbetering van de aanpak voor je kind leidt is geen garantie en omdat het uiteindelijk gaat om kennis en bereidheid is het uitkijken naar een andere school in deze gevallen soms een betere overweging.

Informeer jezelf op de volgende site:


agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

  • AGB code: 41411587
  • SKJ nr : 140017915
  • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode