Trainingen voor beelddenkers

Bureau Beeldvisie begeleidt leerlingen uit het Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO die vastlopen door leer- sociaal – emotionele of gedragsproblemen, met name veroorzaakt door beelddenken, dyslexie, pesten, faalangst, hoogbegaafdheid, negatief zelfbeeld.

 

|

Bureau Beeldvisie

 • heeft de kennis van het brein in relatie met leerstrategieën;
 • heeft kennis van het geheugen en geheugentechnieken;
 • leert een leerling leren middels de LerenLeren Methode en Beeld en Brein® Leerstrategieën. Deze leermethode en strategieën werken met taal en beeld en bevorderen het tekstbegrip, maken het leren van teksten effectiever en leert contextsommen overzichtelijk aan te pakken. (Wetenschappelijk ondersteuning);
 • signaleert Beelddenken en sociaal-emotionele problemen met het non-verbale onderzoeksinstrument `het wereldspel;
 • screent op Visuele Disfunctie met de bioptor;
  biedt zo nodig visuele training aan;
 • leert leerlingen STERKerSTAAN® met de R(ationele E(motieve) T(raining), een krachtige doe-therapie gericht op reductie van faalangst;
 • body-brain-oefeningen;
 • sterk staan oefeningen.
 • coacht begeleid de leerling in zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • is hoogbegaafdheidspecialist
 • geeft inzicht in cito’s
 • begeleid leerlingen met rekenproblemen
 • Leert automatiseren

Samengevat: Bureau Beeldvisie pakt de ontstane leer- en/of gedragsproblemen multifunctioneel aan.


agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

 • AGB code: 41411587
 • SKJ nr : 140017915
 • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode