Even voorstellen

Ik ben Sandy van Eijsden en heb sinds 2008 mijn praktijk Bureau Beeldvisie.

Door mijn brede scholing en ervaring op het gebied van onderwijs en jeugdzorg ben ik in staat een goed inzicht te vormen op de hulpvraag. Daardoor kan ik de noodzakelijke ondersteuning voor kind, ouders/begeleiders, school en eventueel andere begeleiding daarbuiten bieden.

Ik ben een echte ‘out of the box’ denker en geef niet snel op. Ik vind dat ieder kind uniek is en verdiend de hulp te krijgen die het nodig heeft om op de voor hem/haar best werkende manier het mooiste uit zichzelf naar boven te halen. Het kind weer vanuit eigen vertrouwen en inzet zien groeien en bloeien is voor mij de mooiste waardering die ik kan krijgen binnen mijn Bureau Beeldvisie.

Lees meer over mij….

Over ons

Bureau Beeldvisie is een erkend en geregistreerd bureau op het gebied van jeugdzorg en onderwijs.

Omdat problematiek geregeld voortkomt uit een breed spectrum van aanwijsbare, maar vaak ook minder aanwijsbare factoren heeft Bureau Beeldvisie zich niet alleen verdiept, maar ook verbreed in een scala van ondersteunende werkgebieden zoals onderwijs en jeugdzorg. Hierdoor kan ondersteuning worden geboden binnen een breed gebied van elkaar overlappende, maar zeker ook elkaar vaak versterkende (leer)problemen.

 

Onderwijs

Bureau Beeldvisie geeft kinderen, adolescenten en jong volwassenen coaching en begeleiding in hun manier van denken en lesstofverwerking.
Door inzicht en te werken vanuit je eigen capaciteiten en mogelijkheden vermindert faalangst en negatief zelfbeeld en vergroot de succeservaring op het gebied van leerprestatie en motivatie. Wat zorgt voor een positief zelfbeeld! Bureau Beeldvisie levert maatwerk op ieder niveau: basisonderwijs, voorgezet onderwijs, MBO en HBO.

Ervaringen van anderen

Sandy van Eijsden heeft onze 2 kinderen begeleid in de laatste twee groepen van de lagere school. Onze beide kinderen zijn hoogbegaafd met een gemiddeld IQ van 136 en 137. Bij onze oudste heeft ze onder andere zijn favoriete leerstrategie onderzocht en hem geleerd hoe hij dit moet gebruiken. Ook heeft ze hem hoofd- en bijzaken leren onderscheiden, teksten leren analyseren, hem begeleidt in het nauwkeuriger werken en beter lezen zodat hij beter wist wat er van hem gevraagd werd. Hij heeft hier, inmiddels in 3 gymnasium, nog steeds veel profijt van.

Ervaringen van anderen

Sandy van Eijsden ondervinden wij als zeer correct, zij komt afspraken altijd na en zet zich honderd procent in.

Integriteit vinden wij zeer belangrijk en wij zijn dan ook tevreden hoe zij omgaat met onze zoon privacy, zijn wensen inzake wat hij tussen hen wil laten en wat hij naar buiten wil brengen. Indien dit nodig is voor zijn welzijn zal zij hem hierin begeleiden naar een goed oordeel hierover.

Jeugdzorg

Bureau Beeldvisie biedt met een betrokken coach een persoonlijke aanpak, deskundige analyse van de vraagstelling en een plan van aanpak over het te volgen traject op het gebied van AD(H)D, autisme, gedragsproblematiek en HSP.
Samen bespreken we het plan van aanpak en starten van traject. De frequentie van de begeleiding wordt in onderling overleg vastgesteld. Ambulante begeleiding van kinderen 0-18 jaar en jongvolwassenen in de thuissituatie of begeleiding / observatie op school / werk is mogelijk.

Ervaringen van anderen

We hebben een zoon en dochter beide met ASS. Ze zijn heel verschillend. Ze krijgen nu zo’n 2 jaar begeleiding van Sandy en dat gaat super.
De begeleiding is echt op maat, Sandy heeft eerst goed onderzocht welke soort strategieën voor wie werken. Daardoor voelen de kinderen zich gehoord, begrepen en sluit de begeleiding goed aan.

agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

  • AGB code: 41411587
  • SKJ nr : 140017915
  • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode