Begeleiding en coaching

Begeleiding en coaching voor kinderen en jeugd, ook voor personen zonder een vorm van autisme.

Bureau Beeldvisie is gespecialiseerd in het begeleiden en coaching van kinderen, jongeren en volwassenen met een vorm van autisme. Maar ook met andere hulpvragen of problemen kun je bij mij terecht. Er kan begeleiding en coaching of behandeling worden geboden bij diverse psychologische problemen. Bijvoorbeeld bij angststoornissen, dwangstoornissen, concentratieproblematiek, faalangst en/of AD(H)D.
Ook voor hulp bij het verwerken van een heftig pestverleden of het verwerken van een ander trauma kun je bij Bureau Beeldvisie terecht.

 

Begeleidingsvormen

Hulp bij de volgende zaken behoort ook tot de mogelijkheden:

 • Het verwerken van een echtscheiding
 • Verbeteren van de executieve functies (bijv. plannen van (huis)werk en onderscheid maken tussen hoofd en bijzaken)
 • Omgaan met pesten etc.

|

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Deze individuele begeleiding kan zowel kortdurend van aard zijn, bijvoorbeeld als ouders of de cliënt zelf een zeer specifieke hulpvraag hebben en enkel hieraan wordt gewerkt, maar ook langdurig van aard zijn.
Autisme is niet te genezen en in iedere levensfase worden specifieke problemen gezien, vandaar dat de begeleiding van mensen met autisme meestal langdurig van aard is.
Een veel voorkomende vorm van langdurige begeleiding is life-time coaching.

Diverse mogelijkheden zijn:

|

Psycho-educatie

Je hebt de diagnose ASS gekregen. Voor sommigen een opluchting, puzzelstukjes vallen op hun plaats. Voor anderen een schok, hoe moet dit nu verder? Het gevoel van anders zijn is echter zeer vaak aanwezig. Psycho-educatie leert je meer over wat autisme nu precies is, wat het voor jou betekent en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Op deze manier leer je niet alleen meer over je stoornis, maar vergroot je zeker ook je zelfkennis.

|

Begeleiding in het dagelijks leven

Leven met een autisme spectrum stoornis is niet altijd gemakkelijk. We kunnen in de praktijk onder andere werken aan:

 • Assertiviteit
 • Emotieregulatie
 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
 • Depressieve gevoelens verminderen in ernst en frequentie
 • Hulp bij het creëren van structuur en overzicht

Maar ook hele praktische zaken oefenen en bespreken zodat deze voor jouw makkelijker te begrijpen worden.

Hierbij kun je denken aan:

 • Omgaan met ruzies met bijv. je ouders of een vriend(in)
 • Iemand mee uit vragen
 • Ziekte of dood van een dierbare
 • Zelfstandig gaan wonen, hoe pak ik dat aan?
 • Het regelen van je financiën

|

Begeleiding op school/in werk

De praktijk kan ook helpen met zaken die te maken hebben met school. Hierbij kan gedacht worden aan helpen met het plannen van huiswerk, huiswerkbegeleiding en examentraining. Daarnaast is ook een bezoek aan school mogelijk. Daar kan worden bekeken wat eventuele knelpunten zijn. De hulp zal zo zoveel mogelijk in overleg met de school plaatsvinden zodat er sprake is van een zo optimaal mogelijke aansluiting. Ook kan er (in overleg en na goedkeuring van school) psycho-educatie gegeven worden aan leraren en andere leerlingen zodat zij meer leren over jouw stoornis en over hoe ze het best met jou om kunnen gaan. Dit laatste blijkt ook vaak effectief om pesten terug te dringen.

Veel jongeren vinden het erg moeilijk te beslissen wat zij na hun middelbare school gaan doen. Doorleren of gaan werken? En wat moet je dan precies worden? Ook jongeren met autisme lopen tegen deze vragen aan. Vanuit de praktijk kan geholpen worden de juiste keuze te maken door te bekijken waar je interesses liggen en wat tot de mogelijkheden behoort. Hierbij kan ook gedacht worden aan het regelen van (snuffel)stages of het bezoeken van open dagen.

Ook in het traject dat volgt kan je geholpen worden, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor je opleiding, zoeken naar vacatures, het schrijven van een sollicitatiebrief en door het oefenen van een sollicitatiegesprek. Mocht werken geen optie voor je zijn, dan kan Bureau beeldvisie je helpen met het aanvragen van een WAJONG uitkering. Als je wel kunt werken, maar hier extra begeleiding bij nodig hebt kunnen we je in contact brengen met gespecialiseerde jobcoaches.

Ook als je al werkt kun je tegen problemen aanlopen. Je collega’s begrijpen je niet of je werkplek is niet ideaal. Deze problemen kunnen besproken worden en in overleg met je werkgever kan gekeken worden hoe de situatie voor jou verbeterd kan worden.

|

Begeleiding aan jonge kinderen

Jonge kinderen zijn er nog niet aan toe of in staat om diepgaande gesprekken te voeren. Bij hen zullen er op een luchtige en speelse manier vaardigheden worden aangeleerd en mogelijkheden tot ontwikkeling worden aangeboden. Spelen is een goede manier om de sterke en zwakke punten van het kind te leren kennen, sociaal contact te versterken, motoriek te verbeteren, te leren met grenzen en regels om te gaan en om bepaalde kennis aan te leren. Het soort spel is zeer afhankelijk van (de leeftijd en de interesses van) het kind, maar er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: lego, tekenen, schilderen, kleien, bordspellen en doen als of spel/ toneel.

|

Begeleiding van ouders

Begeleiding van ouders, broers, zussen, partners, leerkrachten etc.

Bij Bureau Beeldvisie weten we dat de problematiek zich niet beperkt tot enkel de persoon met autisme. Ook mensen in zijn of haar directe omgeving kunnen kampen met vragen en frustraties of behoefte hebben aan handvatten en tips. Helemaal als ik de cliënt zelf goed ken vanuit de individuele begeleiding kan zeer specifieke informatie worden gegeven.

|

Sport

Sporten is zeer belangrijk en zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Helaas blijkt in de praktijk vaak dat kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis onvoldoende sporten. Enkele hoofdredenen zijn dat zij zich niet thuis voelen binnen een club en door de teammaatjes niet in de groep worden opgenomen.

Tijdens de training wordt veel uitgelegd. Op deze manier worden de kinderen bewuster van hun lichaam en hun bewegingen. Ook worden gevoelens (bijv. teleurstelling omdat een spel wordt verloren, frustratie omdat een oefening niet lukt, euforie omdat het heel goed gaat) benoemd en besproken. Tevens leren de jongeren omgaan met regels en grenzen, leren zij samen te spelen en rekening te houden met een ander en wordt het zelfvertrouwen vergroot.


agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

 • AGB code: 41411587
 • SKJ nr : 140017915
 • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode