Visie autisme

Mijn beeld op autisme is tijdens mijn opleiding en ervaringen in de praktijk steeds verder bijgesteld en verfijnd. Het is een continu proces waarbij nieuwe ervaringen en kennis tot een visie hebben geleid waaruit ik nu werk.

Het autistisch spectrum is breed wat wil zeggen dat voor ieder persoon autisme anders is. Er zijn mensen die autisme als hinder ervaren in hun dagelijkse functioneren en het als handicap zien.

Het autisme beïnvloed de kwaliteit van het leven dusdanig op een negatieve manier dat dit de ontwikkeling stagneert maar er zijn ook mensen die dit niet zo ervaren. Autisme is een diagnose voor het leven, op sommige momenten merk je weinig van je autisme, op andere momenten kan autisme als een enorme belemmering worden ervaren. Doordat er niet een éénduidig beeld is van autisme kan de omgeving reageren met oordelen en onbegrip.

Autisme is een onzichtbare handicap en juist die zorgt voor onbegrip. “als iemand er normaal uitziet, dan moet je ook normaal kunnen functioneren in de maatschappij met al zijn eisen en voorwaarden”

Dat mensen met autisme soms dagen hun huis niet uitkomen omdat ze uitgeput zijn van alle indrukken en prikkels en daardoor hun energie level op dat moment nul is ziet niemand.

Autisme is een andere manier van waarnemen waardoor de betekenis, signalen niet altijd goed verloopt. Als mensen met autisme handelingsverlegen zijn of vastlopen komt dit door onvermogen en niet door onwil. Aanpassingen in en van hun omgeving zijn zeer belangrijk om een veilig klimaat te kunnen bieden, vanuit veiligheid is ontwikkeling mogelijk!

Bureau Beeldvisie biedt met een betrokken coach, een persoonlijke aanpak, deskundige analyse van de vraagstelling en een plan van aanpak over het te volgen traject. Samen bespreken we het plan van aanpak en starten van traject. De fequentie van de bijeenkomsten wordt in onderling overleg vastgesteld. Ambulante begeleiding van kinderen in de thuissituatie of begeleiding / observatie op school is mogelijk.


agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

  • AGB code: 41411587
  • SKJ nr : 140017915
  • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode