Remedial teaching

Remedial Teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding waarbij een gediplomeerd Remedial Teacher kinderen met leer- en gedragsproblemen begeleidt. Vaak zijn dit kinderen die op school al extra begeleiding hebben gekregen van hun leerkracht(-en) en waarbij dat niet voldoende is gebleken.

Een Remedial Teacher doet uitgebreid didactisch onderzoek om te bekijken wat dit kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, hoe het leert en wat het niveau precies is. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt de begeleiding gestart.

Technisch lezen

De begeleiding van kinderen met een leesprobleem is gericht op het automatiseren van het leesproces en directe woordherkenning. Dit betekent het veel lezen van teksten, verhalen en fragmenten uit boeken op het niveau van het kind. Kinderen die moeite hebben met het lezen van eenvoudige verhalende- en informatieve teksten moeten intensief begeleid worden. Op de verschillende toetsen van bijvoorbeeld AVI of de DMT (dergelijke namen ziet u wel eens in de rapporten) blijven de scores te laag. De beste aanpak is tweeledig: uitbreiding van de effectieve leestijd en het toepassen van goede leesstrategieën.

|

Begrijpend lezen

Kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen zijn in veel gevallen ook minder goede technische lezers. Vaak kunnen ze zich minder goed concentreren en zijn ze gauw afgeleid. Bij begrijpend lezen gaat het erom de inhoud van een tekst te verbinden met de (voor)kennis van de lezer. Hoe groter de voorkennis hoe beter het de betekenis van de tekst begrepen kan worden. Verschillende aspecten zullen geoefend worden zoals het voortdurend oefenen op het letterlijke begrip van wat in de tekst staat, het kunnen vinden van de belangrijkste informatie over de hoofdgedachte en thema, de inhoud van de tekst kunnen voorspellen; conclusies kunnen trekken, de informatie uit teksten kunnen samenvatten en verschillende tekst-soorten kunnen onderscheiden.

|

Taal

Taalbegeleiding betekent ondermeer veel aandacht aan de uitbreiding van de woordenschat, de werkwoordspelling en de spelling van de onveranderlijke woorden. Kinderen die moeite hebben met het ontleden worden op een instructieve manier geholpen om de persoonsvorm, het onderwerp, het werkwoordelijk- en/of het naamwoordelijk gezegde, het lijdend- en het meewerkend voorwerp snel en efficiënt in de zin te kunnen benoemen. Ook het kunnen ontleden van elk woord afzonderlijk, het kunnen aangeven van werkwoord, zelfstandig naamwoord, hulp- en koppelwerkwoord, telwoord, bijwoord enzv. kan intensief beoefend worden.

|

Rekenen

Bij het onderdeel rekenen is het automatiseren van de hoofdbewerking belangrijk. Daarnaast zitten er in het rekenonderwijs een aantal pittige onderdelen zoals de breuken, de procenten en het metriek stelsel. Ook de verhaaltjessommen vormen voor sommige kinderen een struikelblok.


agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

  • AGB code: 41411587
  • SKJ nr : 140017915
  • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode