Beeld en Brein®

Wat is Beeld en brein®

Beeld en Brein® is een methode die werkt vanuit het evidence-based concept.

Van veel onderwijsmethoden wordt geclaimd dat ze effectief werken maar dit wordt zelden onderzocht. Het is de doelstelling van Beeld en Brein® om waar mogelijk evidence-based te werken.

In een drietal wetenschappelijke onderzoeken in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam die over een periode van twee jaar zijn uitgevoerd, kwam naar voren dat de Beeld en Brein® leerstrategieën, namelijk het verbeteren van het leren en het begrijpen van teksten, bewezen kan worden.

Deze leerstrategieën sluiten aan bij zowel het oorspronkelijke visuele leersysteem (het beelddenken) van mensen als het aangeleerde talige leersysteem (het taaldenken). Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de vermogens en talenten van alle mensen.

Uit het bewuste wetenschappelijk onderzoek komt duidelijk naar voren dat leerlingen betere cijfers halen voor toetsen als zij de leertechnieken van Beeld en Brein® hanteren.

De resultaten lieten een verbetering zien van gemiddeld 46,9% zien. Terwijl de controlegroep die op de traditionele schoolmanier werkte, een afname van 31% lieten zien.

Het onderzoek toont aan dat het tekstbegrip op mesoniveau (onderlinge verbanden in een tekst) met 50% verbetert ten opzichte van de controle groep. Juist deze verbetering is een antwoord op de huidige (begrijpend) lezen problematiek binnen het basis- en voortgezet onderwijsscholen.

De conclusie van het onderzoek is dat de Beeld en Brein® leerstrategie inderdaad statistisch significante verbeteringen laten zien op het gebied van begrijpend lezen boven de al geboden, reguliere begeleiding en dus ook boven de bestaande methodes op dit gebied die al jaren in scholen aanwezig zijn.

Dit onderzoek is gedaan door Ing. Anneke Bezem, oprichtster van Beeld en Brein® in samenwerking met Jaap Murre hoogleraar Theoretische Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Sandy van Eijsden van Bureau Beeldvisie is al jaren gecertificeerd trainer bij Beeld en Brein®


agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

  • AGB code: 41411587
  • SKJ nr : 140017915
  • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode