NIO begeleiding

De meeste basisschoolleerlingen doen in groep 8 de Cito Eindtoets Basisonderwijs, IEP of de NIO (Nederlandse Intelligentietoets voor Onderwijsniveau). Samen met het oordeel van de docenten vormt het resultaat van de test de basis voor het niveau advies voor de middelbare school. Beide testen omvatten een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen en taal.

De NIO is een capaciteitentest die schriftelijk wordt afgenomen als objectief meetinstrument bij het bepalen van het niveau van vervolgonderwijs.

Doel van de NIO

De NIO brengt de cognitieve capaciteiten van leerlingen in kaart. Daarbinnen wordt er onderscheid gemaakt tussen een symbolische score (rekenkundige- en visueel-ruimtelijke vaardigheden)  en een verbale score (talige vaardigheden).

|

Inhoud van de NIO

De NIO bestaat uit 6 onderdelen waarvan drie een beroep doen op de kennis van taal (Synoniemen, Analogieën en Categorieën), twee op rekenen (Getallen en Rekenen) en één op ruimtelijk inzicht (Uitslagen).

|

NIO doelgroep

De NIO is een door de COTAN goedgekeurde capaciteitentest voor leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs

Bureau Beeldvisie heeft als doel uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nio test en daarmee de kans te vergroten dat de hoogst haalbare score wordt behaald, passend bij zijn of haar niveau. De begeleiding bij het voorbereiden op de Nio-toets richt zich op de volgende punten:

  • Opsporen van hiaten in de kennis
  • Korte opfriscursus basisvaardigheden
  • Gewenning aan de meerkeuzevraag-systematiek
  • Gewenning aan tijdsdruk
  • Voorkomen van stress of faalangst
  • Wat wordt er gevraagd?

agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

  • AGB code: 41411587
  • SKJ nr : 140017915
  • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode