Beeld en Brein® Hulp

Beeld en Brein® HuLP (Hulp bij Leren en Plannen)

Veel ouders en/of leerkrachten willen inzicht hebben in de achtergronden en inhoud van de Beeld en Brein® Methode om zo hun kind(eren) beter te begeleiden.

Beeld en Brein® HuLP (Hulp bij Leren en Plannen) is een korte, effectieve kennismaking voor ouders, leerkrachten en schoolteams waarin de theorie en werktechnieken van de Beeld en Brein® Methode aan de orde komen.

Beeld en Brein® HuLP beslaat 1 dagdeel.

Aan de orde komen:
De achtergronden van Beelddenken en Taaldenken
De voor- en nadelen van Beelddenken en Taaldenken
De kleurmethode, om op een beeldende manier teksten te analyseren
De technieken van een Beeld en Brein® Kaart, om overzicht te krijgen en te leren plannen

De kosten bedragen € 95,- per persoon.
Dit is inclusief het boek `Beeld en Brein®` of `Beelddenken in de praktijk`.
(Restitutie van de winkelprijs is helaas niet mogelijk.)

Deze training Beeld en Brein® HuLP wordt, middels een offerte, ook aan schoolteams aangeboden.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met bureau beeldvisie.

(zie onder contact in het hoofdmenu)