Beeld en Brein® Basis

Beeld en Brein® Schoolbasis

De Beeld en Brein® methode is nu ook beschikbaar voor jeugd vanaf groep 5 van de basisschool.
Onder de naam Schoolbasis Beeld en Brein® leren kinderen met deze unieke werkvormen te leren en te werken.
Tevens zal deze training een groot deel mentale weerbaarheid bevatten, omdat juist in de basisschoolleeftijd de faalangst en onzekerheid ontstaan. Schoolbasis Beeld en Brein® is gericht op:

Het werken met beide hersenhelften
Door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, aanleren van geheugentechnieken en inzicht in hoe hersenen werken,
zal het kind bewuster en dus beter leren.

Het doorgronden van teksten
Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen (tekstverklaring).
Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, is noodzakelijk bij het lezen en leren.
Schoolbasis Beeld en Brein® leert kinderen met behulp van een kleurmethode de kernwoorden uit een tekst te halen.
Er ontstaat inzicht in structuur van (leer)teksten, waardoor het kind houvast krijgt en zekerder van zichzelf wordt.

Het omzetten van teksten naar beeld
Door het maken van een Beeld en Brein® Kaart, kan informatie beter worden geleerd en ontstaat er overzicht. Het leren gaat op deze manier vele malen sneller en kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen.

Het organiseren van werkstukken en verslagen
Met behulp van een Beeld en Brein® Kaart kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat, kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat als vanzelf de structuur.

Het leren omgaan met je angsten en onzekerheden
Faalangst, minderwaardigheidsgevoelens en onnodige stress,
kunnen het kind belemmeren bij het leren.
Met behulp van oefeningen en speciale bewustzijnstechnieken
leert het kind om te gaan met deze gevoelens.
Zowel het innerlijke `sterker staan` als het leren omgaan met probleemsituaties
zullen verbeterd worden, waardoor er ruimte komt om te leren.

Informatie
De training Schoolbasis Beeld en Brein® wordt in kleine groepjes (max. 6 kinderen) gegeven.
De lesstof van de training zal verdeeld worden over minimaal acht bijeenkomsten van ruim een uur. We garanderen zo voldoende ruimte voor het leerproces en persoonlijke aandacht. De kosten bedragen : € 225,- per kind, inclusief materiaal, het boek en certificaat van Schoolbasis Beeld en Brein® en drinken