Trainingen

EEN NIEUW SCHOOLJAAR DAN IS DE EERSTE KLAP IS EEN DAALDER WAARD!! Beeld en brein Voortgezet Onderwijs  en Middelbaar beroepsonderwijs Training VO- en MBO-leerlingen … Voor (beelddenkende) jeugdigen. vanaf 12 jaar. Maar ook voor jeugdigen en volwassenen (met enige aanpassingen). met AD(H)D of dyslexie. Beeld en Brein is een dagtraining, waarbij je kennis en vaardigheden vergaart over jouw eigen manier van leren. Je leert leren. Wat leer je dan precies? Daarbij moet je denken aan: Inzicht krijgen in de werking van hersenen en speciaal de jouwe. Daarbij ontdek je de sterke en zwakke kanten van leren en hoe je ermee om kan gaan. Je leert orde scheppen in de chaos is je hoofd en…agenda. Je kunt beter plannen en je gebruikt je hersenen beter. je kunt dan in minder tijd meer werk verzetten. Het leren wordt zo overzichtelijker, gaat sneller en wordt daardoor leuker. Je leert een Beeld en Brein Kaart te maken. Dat zijn kleine posters waarop al je leerstof voor een repetitie is samengevat door middel van lijnen, schema’s, woorden en tekeningen. Op deze manier leer je effectiever, sneller en vooral leuker. Je krijgt een beter tekstbegrip. Je leert op een ontspannen en leuke manier teksten uitpluizen op hoofddoelen en argumenten. Zo kan je snel en effectief een samenvatting maken. Deze samenvatting gebruik je voor het eigenlijke leren en/of voor het maken van je Beeld en Brein Kaart. Je krijgt een overzichtelijk en aantrekkelijk cursusboek, dat je ook thuis kunt gebruiken. De oefeningen die je geleerd hebt, staan erin en kun je thuis ook doen. Er staat ook in, waar het goed voor is en dat geeft je inzicht. Ook voor je ouders en school staat er veel belangrijke informatie in. Je kunt met deze cursus moeilijke situaties beter aan. Door middel van korte, gerichte oefeningen leer je ‘sterk te staan’. Je leert ook, hoe je woordjes kunt leren voor Engels, Frans, Duit of Latijn op een voor jou passende manier. Je hoeft er niet speciaal iets voor te kunnen. Wat je leert is voor iedereen even nieuw. Je krijgt door deze cursus meer vertrouwen in jezelf en je leert trots zijn op wat je al kunt. De cursus wordt gegeven in de praktijkruimte van Bureau Beeldvisie door Sandy van Eijsden. De groepen zijn niet groter dan 6 (met één leider) of 12 (met twee leiders) kinderen. Deze docent is officieel bevoegd deze training te geven en is als zodanig vermeld op de website: www.beeldenbrein.nl. Inclusief: Certificaat deelneming, alle benodigde materialen, het officiële cursusboek Beeld en Brein. Daarbij wordt gezorgd voor de lunch, fruit en voldoende drinken.
 Cursus data: dinsdag 28 augustus 9.30 uur tot 15.15 uur
                         donderdag 30 augustus 9.30 uur tot 15.15
                         zaterdag 1 september 9.30 uur tot 15.15
 Aanmelden via info@bureaubeeldvisie.nl