Hoogbegaafdheid

Er zijn veel verschillende definities van hoogbegaafdheid. De eenvoudigste, die met klassieke  intelligentie weinig te maken heeft, is dat je gewoon ergens heel goed in bent. Dat kan voetbal  zijn, viool spelen of schaken Meestal wordt een hoogbegaafd gezien als iemand met een heel hoog  IQ. Soms ook wordt onder hoogbegaafdheid meer verstaan: iemand is niet alleen heel pienter,  maar is ook heel creatief en kan goed praktische problemen oplossen.

 

De definitie van hoogbegaafdheid die hier beter op zijn plaats is, is dat iemand die heel hoog  scoort op een IQ test als hoogbegaafd gezien moet worden. Doorgaans wordt daarbij als grens een  IQ score van 130 of hoger gehanteerd. Dat komt overeen met de 2,5% van de mensen met de hoogste  score op een IQ test. Volgens deze definitie zijn er dan dus op 16 miljoen Nederlanders 400.000  hoogbegaafden.

Bij mensen die zo hoog op een IQ test scoren wordt opgemerkt dat bij hen in fysiologische zin:

  • prikkels vanuit de zintuigen snel binnen komen en snel worden doorgeleid;
  • het denken zich voltrekt in parallelle processen en beelden;
  • grote hoeveelheden kennis efficiënt geassocieerd en verwerkt worden.