Oplossingsgerichte therapie

  

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte psychotheraphie, meestal oplossingsgerichte therapie genoemd, verschilt qua werkwijze van andere therapieën.

De meeste therapieën richten zich op het probleem die vaak uit het verleden komt. Ook wel probleemanalyse ( het omschrijven van problemen en onderzoeken van de oorzaak van die problemen) genoemd.

Oplossingsgerichte therapie verdiept zich samen met het kind op de mogelijke oplossingen. Het kind wordt vanaf het begin gecoacht zich te concentreren op wat er wel goed gaat en wanneer deze situaties zich voordoen.

Tevens wordt er door middel van visualisatie en tekeningen een denkbeeldige situatie gecreëerd waarin het probleem is opgelost.
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het kind onbewust de oplossing al weet en bij zich draagt.
Er zijn altijd situaties waarin het probleem zich niet voordoet geen enkel probleem is constant aanwezig.

Samen met het kind ga ik actief op zoek naar de oplossing, omdat het kind zelf de oplossing heeft bedacht is het slagingspercentage vele malen groter.
De oplossing die het kind aandraagt hoeft niet meteen de juiste oplossing te zijn.
Het kind leert oplossingsgericht denken en gaat na een aantal sessies met de juiste oplossing aan de slag.

Na wat feedback en evaluatie heeft het kind uiteindelijk zelf de oplossing bedacht. Deze succeservaring is goed voor het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind.
Hierdoor kan een kind beter omgaan met eventuele nieuwe problemen en dat maak de verwerking en het zoeken naar een oplossing een stuk makkelijker.

Tijdens de therapie pas ik mijn manier van werken aan, aan het kind.
Wanneer een kind vaag blijft in het stellen van zijn doelen, dan speel ik hierop in door een open opdracht te geven.
Vaak is dit het punt waarop het kind opeens wel heel goed weet wat het wil en geeft het een goed onderbouwd antwoord.

Oplossing gerichte therapie werkt grotendeels met vragen aan en opdrachten voor het kind.
Uit de wensen van het kind wordt een thema gekozen waaraan gewerkt gaat worden.

Duur van de therapie

 Oplossingsgerichte therapie is een kort durende therapie.
Gemiddeld duurt de therapie 6 sessies.
Dit aantal kan gedurende de therapie naar boven of onder worden bijgesteld.
Soms zijn er meerdere aspecten waaraan gewerkt moet worden en kunnen er meer dan 8 á 10 sessies nodig zijn. Echter gevallen waarbij het kind al met enkele sessies voldoende geholpen is komen ook voor.