Beelddenk onderzoek

Het beelddenkonderzoekHoe wordt beelddenken vastgesteldWe starten met het bouwen van een dorp: ‘Het wereldspel’.

De manier waarop dit spel wordt gebouwd vertelt of een kind een beelddenker is.
Er is aan de manier van bouwen en aan het resultaat veel af te lezen. Het laat ook zien hoe het kind zich voelt en op welk niveau het cognitief zit.
Tijdens het onderzoek wordt onderzoek gedaan naar :

•Technisch leesniveau (BRUS Een Minuut toets en Klepel)
•Begrijpend leesniveau ( op drie niveau’s)
•Letterkennis (automatiseren)
•Spelling (specifieke fouten geven specifieke informatie)
•Tekstbegrip
•Schrijven (en/of tekenen) van een verhaal (motoriek, formuleren van woorden en zinnen, spontaan schriftelijk taalgebruik, opbouw van een verhaal)
•Rekenen (automatiseren)
•Leerstijlen (geeft voorkeur voor leren aan en geeft ingangen tot veranderde aanpak)
•Auditief- , lees-, visueel- en kinesthetisch geheugen (Vester-geheugentest)
•Ruimtelijke intelligentietest
•Oog-volgproblemen (Fixatie-Disparatie)

 

Samengevat omvat het individuele onderzoek het volgende:

Het wereldspel onderzoek  Is uw kind een beelddenker
Wat zijn zijn/haar belangrijke persoonlijkheidskenmerke Spelen er overige aspecten als faalangst, negatief zelfbeeld, concentratie en of werhoudingsproblemen.
Het pedagogisch-didactisch onderzoek Wat is het leer en denkniveau van het kind
Een geheugenonderzoek

Wat zijn de sterke en zwakke leeringangen van het kind

Het Fixatie Disparatie onderzoek
Werken beide ogen goed samen over de middenlijn ?

Zomaar enkele tips voor school:
•Leer de groep eigen gebaren aan voor taken/oefen met non-verbale signalen
•Zet te maken taken in overzichtelijke stukken op b.v. copieerbladen
•Geef instructie kort en in kleine groepjes of individueel en mét materiaal en/of andere visuele ondersteuning
•Praat zacht (hard praten maakt vaak bang)
•Zet taken van het kind op papier met tekeningetjes (symbolen) of woorden
•Maak tijd zichtbaar in kwartieren en halve en hele uren
•Leer links- en rechts en uren en halve uren aan met een liedje, een beweging, een mop of een spannend verhaal!
•Herhaal elke dag héél kort en nét even anders
•Benoem doelen en manier van werken
•Maak zinnig en logisch
•Werk veel met kleur en laat kinderen kleuren ook gebruiken (geeft rust en overzicht)
•Laat kinderen samenwerken (taal- en beelddenker helpen elkaar en vullen aan)
•Zoek naar visuele uitleg/materialen
•Laat kinderen bewegen en doen
•Doe vaak geheugentraining (auditief, visueel, lees en kinsthetisch) in spelvorm
•Rekenen is spelen met hoeveelheden. Sommen maken laat niets zien over de aanpak. Kijken en vragen hóe ze iets maken leert je veel over de gebruikte strategieën. M.a.w.: kom van je stoel!
•Zorg voor een rustige leeromgeving
•Praat zacht, gebruik korte zinnen en gebruik je mimiek
•Stimuleer door aanrakingen, spannende stickers én mooie geschreven woorden (met toevallig die spellingsregel. B.v.Schattig geschreven!)
•Waarschuw nooit klassikaal, maar loop naar het kind, raak aan, en vraag naar gewenst gedrag.
•Vraag het de kinderen (Wat lukt niet? Wat heb je nodig?)
•Laat het ervaringen opdoen (onderzoek, experiment, uitproberen)