Onderwijsgeschillen

 

 In de leerplichtwet, wetprimair onderwijs en ook de schoolgids van de school staat onderandere omschreven hoe het onderwijs dient te worden ingericht en waaraan scholen, het onderwijs en besturen moeten voldoen. De wet primair onderwijs schrijft onderandere verder dat een kind een ononderbroken ontwikkeling moet kunnen doormaken.

Mochten er meningsverschillen en of andere klachten zijn over geboden onderwijs en of (extra) ondersteuning van uw kind dan beschikt de school over een eigen procedure om deze klachten in behandeling te nemen. Zo beschikt iedere school over een klachtenprocedure en eventuele vertrouwenspersoon. Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, er geen uitzicht is op een passende oplossing of betere begeleiding van uw kind of uw klacht naar uw mening niet serieus wordt genomen, dan kunt u overwegen uw klacht(en) voor te leggen aan de onderwijs geschillen commissie.

Of dit uiteindelijk tot een dialoog en of verbetering van de aanpak voor uw kind leidt is geen garantie en omdat het uiteindelijk gaat om kennis en bereidheid is het uitkijken naar een andere school in deze gevallen soms een betere overweging.

Informeer uzelf op de volgende site 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs