SterkerStaan® met ADHD

STERKerSTAAN® met ADHD

Als je in balans bent, sta je sterk! En als je sterk staat, ben je in balans!
Pas als een kind in balans is, kan het tot rust komen.

Bureau Beeldvisie verzorgt trainingen voor kinderen met ADHD en voor kinderen met een zwakke concentratie. De training bestaat uit acht bijeenkomsten en wordt in groepjes van maximaal vier gegeven.

De training STERKerSTAAN® rust op vier pijlers:

1) Leren omgaan met faalangst door middel van de R(ationele) E(motieve) T(herapie)
2) Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan
3) Ontspanningsoefeningn
4) Motorische oefeningen om helder te kunnen denken

Er wordt aandacht besteed aan de lichaamshouding. Door STERKerSTAAN® kan pesten worden voorkomen. Een juiste lichaamshouding straalt kracht en rust uit en daardoor wordt er meer zelfvertrouwen ervaren. Motorische oefeningen zorgen ervoor dat leerlingen hun mogelijkheden te opzichte van het leerproces zo goed mogelijk benutten. Er wordt gebruik gemaakt van non-verbale werkvormen, zoals tekenen, kleuren, kleien, drama- en expressieoefeningen. Deze werkvormen doen meer, dan woorden kunnen zeggen. Een unieke, effectieve training om, vanuit kracht en rust in jezelf, sterk in het leven te staan.

De training STERKerSTAAN® ADHD is gebaseerd op het Basis Balans model en het STOP-(licht) MODEL®.

De Basis Balans bestaat uit een goede balans tussen :

  • De mentale balans
  • De fysieke balans
  • De emotionele balans

Het STOP-(licht) MODEL® bestaat uit:

  • De STOP-(licht) METER®, die geeft inzicht in waar de problemen ontstaan
  • De STOP-(licht) WIJZER®, die leert omgaan met faalangst en ADHD

 

Na de tweede bijeenkomst is er een bijeenkomst voor de ouders. Hierin wordt aandacht besteed aan:

  • Hoe ziet de training er uit en hoe kunt u als ouder(s) begeleiden?
  • Hoe geef ik op de juiste manier feedback?
  • Metamorfosemassage
  • Hoe werkt de STOP-(licht)-wijzer?