Cito en Nio voorbereiding

Cito begeleiding

De toets is in januari of februari. Het is geen intelligentietoets, maar bekijkt of je bepaalde les stof hebt begrepen. De onderdelen, die getoetst worden, zijn taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden. Sommige scholen toetsen ook wereldoriëntatie, maar dat is niet verplicht. Na ongeveer 1 maand krijg je de uitslag. De uitslag van de toets geeft aan naar welke middelbare school je kunt. Naast de toets is het gelukkig zo dat het advies van de basisschool heel belangrijk is. Meestal komt de Cito-uitslag overeen met het advies van de school.

Het schooladvies wordt bepaald door je score en hoeveel kans je hebt om te slagen bij die schoolkeuze. Je kunt van VMBO basisgerichte leerweg/leerwegondersteunend onderwijs tot en met VWO een schooladvies krijgen .

Moet je je voorbereiden op de CITO toets?

Het hoeft niet. Het is ook niet zo dat als je maar oefent met oude Cito’s of computerprogramma’s dat je dan een hogere score haalt. De toets laat zien wat je in de basisschool hebt geleerd. Dus vond je taal altijd al moeilijker, dan haal je dat niet zomaar in.

Wat zijn dan de voordelen van begeleiding?

  • Inzage in de opzet van de toets ( kennismaken )
  • Welke soort vragen worden er gesteld en hoe worden die vragen bedoeld
  • Aanpak van teksten worden besproken.
  • Kennis opfrissen
  • Re-teaching bij ontdekte hiaten tijdens de training
  • Specifieke Citowoorden bespreken.
  • Leren onder tijdsdruk opdrachten te maken
  • En wat vooral belangrijk voor jezelf is, is dat je weet wat je kunt verwachten op de toets. Je hoeft je dus niet heel erg zenuwachtig te maken.