Kindercoach

Wat is een kindercoach en wat doet zij

Een kindercoach is geen therapeut, maar als kindercoach neem ik tijdens de coaching wel elementen uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgericht therapie mee.

Door met een kind en de ouders/verzorgers in gesprek te gaan kijken we samen naar het ontstaan van de problemen.
Hierbij wordt niet over, maar met het kind gesproken en heeft het kind de vrijheid en respect om zijn eigen visie te geven.

Hierbij ga ik als coach uit van de eigen mogelijkheden en gaven van het kind, waardoor  het kind leert inzicht te krijgen in zijn kunnen en een positief zelfbeeld op te bouwen, maar ook leert in te zien waar nog aan gewerkt moet worden.

Een kind krijgt hierdoor de mogelijkheid om zijn kwaliteiten in te zien en deze te onderzoeken en toe te passen in moeilijke of lastige situaties.
Hierbij leert het kind ook retioneel te kijken naar ; 

Wat speelt er werkelijk en wat heb ik nodig om hier mee verder te kunnen waardoor hetgeen speelt mij niet belemmerd in mijn dagelijks leven.

 Je kunt hierbij denken aan sociaal emotionele problemen maar ook aan leerproblemen, echtscheiding, pesten of problemen gerelateerd aan bijvoorbeeld hoogbegaafdheid.

Ieder kind is uniek in zijn eigen manier van leren en ontdekken.
Als coach help ik het kind de oplossing in zichzelf te zoeken en te vinden om zo de gewenste doelen en ideaal te bereiken.

Ik kijk naar de mogelijkheden van het kind en niet naar de problemen die het kind volgens de buitenwereld veroorzaakt.
Hierbij maak ik gebruik van gesprekstechnieken, creatieve werkvormen, spel of zomaar een wandeling door de tuin rond mijn traningskantoor.

Als een kind onrustig is kan een wandeling buiten of het spelen met een bal voldoende vrijheid geven voor een goed en ongedwongen gesprek.
Terwijl een ander kind het fijn vindt om te tekenen over een situatie, omdat het voor het kind bijvoorbeeld moeilijk is er over te praten.

Zo kijk en luister ik naar wat het kind voor signalen afgeeft en pas ik daar de coaching op aan.