OUDER/LEERKRACHT BEGELEIDING ONDERWIJS

Veel ouders en/of leerkrachten willen inzicht hebben in de achtergronden en inhoud van de aangeleerde begeleiding en ondersteuning om zo hun kind(eren) beter te kunnen ondersteunen.

Ouder/ leerkracht begeleiding is een korte, effectieve kennismaking voor ouders, leerkrachten en schoolteams waarin de theorie en werktechnieken van de individuele of groepsbegeleiding aan de orde komen.

Aan de orde komen:
De achtergronden van Beelddenken en Taaldenken
De voor- en nadelen van Beelddenken en Taaldenken

Visuele (dag) planning

Tijdsbesef

De kleurmethode, om op een beeldende manier teksten te analyseren
De technieken van een conceptmap, om overzicht te krijgen en te leren plannen

De kosten bedragen € 125,- per persoon.

Deze training wordt, middels een offerte, ook aan schoolteams aangeboden.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Bureau Beeldvisie.