Wet Voortgezet Onderwijs

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is een Nederlandse wet van 14 februari 1963 gericht op de regelgeving van het voortgezet onderwijs: het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Bron : Wikipedia

Zie voor de volledige wet deze link wvo (Wet Voortgezet Onderwijs)